Systerskap & religionsmöte mottar Ung vänsters feministpris

Systerskap & religionsmöte mottar Ung vänsters feministpris

Den åttonde mars mottog Systerskap och religionsmöte Ung vänster feministpris.

Det känns enormt hedrande och vi är så tacksamma att vårt arbete för att bredda den feministiska debatten uppmärksammas på detta sätt.

Läs Ung vänster motivering här: http://ungvanster.se/2017/03/08/feministpriset-gar-till-systerskap-religionsmote/

 

 

 

Mångfaldshjältepris!

Mångfaldshjältepris!

Systerskap och religionsmöte mottog idag med stor glädje DiversityIndex’s mångfaldshjältepris i kategorin trosuppfattning med följande motivering:

Årets vinnare en förening som bildades 2014, är en plattform och tankesmedja för den religiösa kvinnan, den vill visa att den feministiska kampen sträcker sig över religionsgränserna. Föreningen står för att i dagens Sverige, bör det vara en självklarhet att kvinnor har rätt och frihet att bära den klädsel hon själv önskar.

Läs mer om priset och dess utdelare här:

http://diversityindex.se.preview.binero.se/wp-content/uploads/2011/11/DI-folder-nov-20161.pdf

 

Systerskap & religionsmöte

Systerskap & religionsmöte

Systerskap & religionsmöte är en systerlig och interreligiös gemenskap och folkbildande plattform; ett forum där kvinnors rättigheter diskuteras utifrån en religiös livsåskådning.

för att synliggöra ett gränsöverskridande systerskap

Föreningen bildades hösten 2014 som en reaktion mot såväl den feminism som förbiser eller misstänkliggör den religiösa sfären som mot den ensidigt patriarkala hållning som råder inom vissa religiösa kretsar.

Tillsammans bildar vi ett tryggt rum för den religiösa kvinnan samtidigt som vi fungerar som en samhällsröst som vid behov uppbringar skrivelser, evenemang och aktioner för att synliggöra ett gränsöverskridande systerskap.

Religiöst systerskap – finns det?

Religiöst systerskap – finns det?

Pressmeddelande i april 2015

Varmt välkomna till en innehållsrik och upplyftande Studentafton 15 april 2015 kl. 19:00 i Palaestra, Lund

Kan religionen bidra till den feministiska debatten? Finns det ett systerskap över religionsgränserna? Kan feminismen bidra till de olika religionerna? Detta är några av frågorna som kommer att tas upp denna afton som leds av tre feminister med ursprung i islam, kristendom och judendom.

De tre representanterna är: Clara Sjöberg, som representerar kristendomen, en teologstudent vid Lunds universitet som är medgrundare till gruppen Systerskap och religionsmöte. Sarah Delshad, som representerar islam, är grundare till forumet Muslimska feminister och är även en flitig samhällsdebattör. Emilia Melgar, som representerar judendomen, är producent på p3 och är även en engagerad feminist.

För mer information: Ta kontakt med Clara Sjöberg