Systerskap & religionsmöte

Systerskap & religionsmöte

Systerskap & religionsmöte är en systerlig och interreligiös gemenskap och folkbildande plattform; ett forum där kvinnors rättigheter diskuteras utifrån en religiös livsåskådning.

för att synliggöra ett gränsöverskridande systerskap

Föreningen bildades hösten 2014 som en reaktion mot såväl den feminism som förbiser eller misstänkliggör den religiösa sfären som mot den ensidigt patriarkala hållning som råder inom vissa religiösa kretsar.

Tillsammans bildar vi ett tryggt rum för den religiösa kvinnan samtidigt som vi fungerar som en samhällsröst som vid behov uppbringar skrivelser, evenemang och aktioner för att synliggöra ett gränsöverskridande systerskap.

Religiöst systerskap – finns det?

Religiöst systerskap – finns det?

Pressmeddelande i april 2015

Varmt välkomna till en innehållsrik och upplyftande Studentafton 15 april 2015 kl. 19:00 i Palaestra, Lund

Kan religionen bidra till den feministiska debatten? Finns det ett systerskap över religionsgränserna? Kan feminismen bidra till de olika religionerna? Detta är några av frågorna som kommer att tas upp denna afton som leds av tre feminister med ursprung i islam, kristendom och judendom.

De tre representanterna är: Clara Sjöberg, som representerar kristendomen, en teologstudent vid Lunds universitet som är medgrundare till gruppen Systerskap och religionsmöte. Sarah Delshad, som representerar islam, är grundare till forumet Muslimska feminister och är även en flitig samhällsdebattör. Emilia Melgar, som representerar judendomen, är producent på p3 och är även en engagerad feminist.

För mer information: Ta kontakt med Clara Sjöberg

Kvinnor från olika religioner bildar 
feministisk förening på Internationella kvinnodagen

Kvinnor från olika religioner bildar 
feministisk förening på Internationella kvinnodagen

Pressmeddelande mars 2014

Religion och feminism – funkar det? Den nybildade fristående, ideella föreningen Systerskap & religionsmöte vill svara på frågan genom att öppna och bredda den feministiska debatten.

Möt muslimska, judiska och kristna feministiska företrädare från föreningens styrelse i demonstrationståget som avgår från Gustav Adolfs torg i Malmö kl 17.00 den åttonde mars.

Föreningen Systerskap & Religionsmöte är en nybildad, intersektionell och kvinnoseparatistisk förening bestående av muslimska, judiska och kristna kvinnor som vill visa att den feministiska kampen sträcker sig över religionsgränserna.

Föreningen är baserad i Malmö och är den första i sitt slag i Sverige idag. Genom att vara ett tryggt rum för den religiösa kvinnan samt fungera som en samhällsaktör vill Systerskap & Religionsmöte visa att en interreligiös kvinnokamp är möjlig och nödvändig.

  • Föreningens främsta syfte är att vara en systerlig gemenskap och folkbildande plattform. Ett forum där kvinnors rättigheter diskuteras utifrån en religiös livsåskådning, men också en samhällsröst där den religiösa kvinnan får föra sin egen talan, säger föreningens ordförande Clara Sjöberg, prästkandidat i Svenska kyrkan.
  • I ett samhälle där religionen ofta förknippas med patriarkala strukturer vill Systerskap & religionsmöte synliggöra den religiösa kvinnans kamp och den frihet religionen kan ge, säger Aslihan Ekinci Kaba, vice ordförande, lärare och styrelseledamot i Islamakademin.

Den åttonde mars lanseras föreningen i och med festen och folktåget som firar och uppmärksammar den feministiska kampen på internationella kvinnodagen.

För mer information
: Kontakta ordförande Clara Sjöberg, 0709-996 511 clarasjoberg91@gmail.com och 
vice ordförande Aslihan Ekinci Kaba, 0736-161 913