Kalender 2014

15 september
Upptaktsmöte

6 oktober
Tjänande
-Var går gränsen mellan att älska sin fiende och ge avkall på sin egen integritet?

10 november
Gemensam reflektion kring Liv Strömqvists bok Kunskapens frukt 

15 december
Klädsel och skylandet av kvinnokroppen
– På vilket sätt klär jag mig, vem och vad styr mitt klädval? Finns det någon skillnad på hur jag klär mig i ett heligt rum och vem ska avgöra vad som är förtryck?

Kalender 2015 & Kalender 2016