Om oss

Systerskap & religionsmöte är en systerlig och interreligiös gemenskap och folkbildande plattform; ett forum där kvinnors rättigheter diskuteras utifrån en religiös livsåskådning.

Föreningen bildades hösten 2014 som en reaktion mot såväl den feminism som förbiser eller misstänkliggör den religiösa sfären som mot den ensidigt patriarkala hållning som råder inom vissa religiösa kretsar.

en systerlig och interreligiös gemenskap och folkbildande plattform

Tillsammans bildar vi ett tryggt rum för den religiösa kvinnan samtidigt som vi fungerar som en samhällsröst som vid behov uppbringar skrivelser, evenemang och aktioner för att synliggöra ett gränsöverskridande systerskap.