Systerskap & religionsmöte mottar Ung vänsters feministpris

Systerskap & religionsmöte mottar Ung vänsters feministpris

Den åttonde mars mottog Systerskap och religionsmöte Ung vänster feministpris.

Det känns enormt hedrande och vi är så tacksamma att vårt arbete för att bredda den feministiska debatten uppmärksammas på detta sätt.

Läs Ung vänster motivering här: http://ungvanster.se/2017/03/08/feministpriset-gar-till-systerskap-religionsmote/